webmark solutions www.webmark-solutions.nl

The Web Expert. Improving your online awareness!

webcare  ::  webcare

Onze Portal Managers werken aan online zichtbaarheid en campagnes

Het vervullen van een online strategie en het bereiken van de gestelde doelen vergt blijvende aandacht. Het analyseren van de online resultaten, het inspelen op nieuwe online ontwikkelingen, het meetbaar maken van doelstellingen en het aanpassen aan nieuwe online omstandigheden is een continu proces.

Meten is weten

Door het implementeren van "meetpunten" in het ontwikkelproces wordt het succes van de online strategie inzichtelijk. Een aantal standaard meeteenheden zijn het aantal bezoekers binnen een bepaalde tijdseenheid of geografisch gebied. Dit geldt dan niet alleen voor het webportaal in het algemeen maar bijvoorbeeld ook voor de inzet van Social Media en het effect op het webbezoek en de tijdsduur die daarmee gepaard gaat. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden.

Online marketing

Het onder de aandacht brengen van producten of diensten bij een online audience wordt gerealiseerd door de inzet van online marketing campagnes. Dit zijn gerichte acties onder andere door het uitvoeren van banner campagnes, het creeren van content voor het doelsegment en campagnespecifiek adverteren via bijvoorbeeld Social Media of Google. Juist door het geven van blijvende aandacht aan doelsegmenten, potentiele klanten en bestaande relaties wordt de attentiewaarde op internet vergroot.

Webcare campagnes uitgevoerd door Webmark Solutions zijn onder andere gericht op;

  • Analyseren van online resultaten met periodieke rapportage en evaluatie
  • Content-beheer op de betreffende webportal en Social Media kanalen
  • Het optimaliseren van zoekmachine-optimalisatie (SEO)
  • Verzorgen van e-mail marketing campagnes en automation
  • Verzorgen van banner campagnes
  • Verzorgen van Social Media advertising
  • Verzorgen van Social Media monitoring
  • Implementeren van advertising via Google Adwords

Het resultaat

Continue verbetering van uw online strategie waardoor uw attentiewaarde, zichtbaarheid en opmerkzaamheid op internet blijvend aandacht krijgt.

Vraag hier onze gratis webanalyse aan en ontdek uw online mogelijkheden!